LNDB.info - The Light Novel Database

Maryoku no Tsukaenai Majutsushi 3

Volume Title Maryoku no Tsukaenai Majutsushi 3
Japanese Volume Title 魔力の使えない魔術師 3
Light Novel Maryoku no Tsukaenai Majutsushi
Publisher Shufunotomosha
Light Novel Label Hero Bunko
Author Hikaru Takanashi
Illustrator Tera Akai
Target Readership Male
Volume 3
Release Date September 30, 2017
Pages 312
ISBN-10 4074200384
ISBN-13 978-4074200382
Online Shops