LNDB.info - The Light Novel Database

Maryoku no Tsukaenai Majutsushi 4

Volume Title Maryoku no Tsukaenai Majutsushi 4
Japanese Volume Title 魔力の使えない魔術師 4
Light Novel Maryoku no Tsukaenai Majutsushi
Publisher Shufunotomosha
Light Novel Label Hero Bunko
Author Hikaru Takanashi
Illustrator Tera Akai
Target Readership Male
Volume 4
Release Date November 30, 2017
Pages 312
ISBN-10 4074286661
ISBN-13 978-4074286669
Online Shops