LNDB.info - The Light Novel Database

Suuji de sukuu! Jakushou Kokka Dentaku de Sensou Suru Houhou o Motomeyo. Tadashi Teki wa Ken to Kayaku de Busou Shiteiru Mono to Suru.

Volume Title Suuji de sukuu! Jakushou Kokka Dentaku de Sensou Suru Houhou o Motomeyo. Tadashi Teki wa Ken to Kayaku de Busou Shiteiru Mono to Suru.
Japanese Volume Title 数字で救う! 弱小国家 電卓で戦争する方法を求めよ。ただし敵は剣と火薬で武装しているものとする。
Light Novel Suuji de sukuu! Jakushou Kokka Dentaku de Sensou Suru Houhou o Motomeyo. Tadashi Teki wa Ken to Kayaku de Busou Shiteiru Mono to Suru.
Publisher ASCII Media Works
Light Novel Label Dengeki Bunko
Author Nobuori Nagata
Illustrator Benio
Target Readership Male
Volume 1
Release Date August 10, 2017
Pages 312
ISBN-10 4048932713
ISBN-13 978-4048932714
Online Shops