LNDB.info - The Light Novel Database

Sasami Tsukiyomi

Protagonist
Japanese Name 月読鎖々美
Light Novel Sasami-san@Ganbaranai
Gender Female
Age 16