LNDB.info - The Light Novel Database

Tama Yagami

Main character
Japanese Name 邪神たま
Light Novel Sasami-san@Ganbaranai
Gender Female
Age 9